Anvisning on behandlingen av grynderentreprenad i bokslut

Arbets- och näringsministeriet
5.6.2017 0.00
Pressmeddelande ea5a6efbeb7fd3a8f9ff8f3c10c522d046ba2b68_1496610000000
Nyckelord
grynderentreprenad
Voimassaolevat