Upptagning av inkomsten av en prestation som kräver lång framställningstid som intäkt på grundval av tillverkningsgraden

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 20.12.1993 0.00
Pressmeddelande d0beaf85d481cd45f694bb6466344485c54134c4_756338400000
Nyckelord
framställningstid, inkomst, tillverkningsgrad
Allmän anvisning kommer att förnyas under våren 2000.
Aikaisemmat