Uppgörande av finansieringsanalys

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 9.11.1999 0.00
Pressmeddelande 9e0ea196c0c69f96906d1693a0aa0c1b8d8e4043_942098400000
Nyckelord
finansieringsanalys, inkomstfinansiering, kapitalfinansiering, kassaflödeanalys, rörelsekapital
Anvisningen ersätter den allmänna anvisningen från 29.12.1983.
Aikaisemmat