Upprättande av finansieringsanalys

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 30.1.2007 0.00
Pressmeddelande f3d7607db87244bb53e3c8ba0ca4f06ceca4aa2b_1170108000000
Nyckelord
affärsverksamhetens kassaflöde, direkt finansieringsanalys, finansieringsanalys, indirekt finansieringsanalys, kassaflödena för finansieringens del, kassaflödena för investeringarnas del, likvida medel, nettoregistering
Denna allmänna anvisning ersätter den motsvarande anvisningen från 9.11.1999.
Voimassaolevat