Avskrivningar enligt plan

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 16.10.2007 0.00
Pressmeddelande aa53d9cefdcfc30ab78bb5a3ffe5aad6803b22d5_1192482000000
Nyckelord
anskaffningsutgift, avskrivning, avskrivningsdifferens, avskrivningsmetod, avskrivningsplan, bestående aktiva, nedskrivning, restvärde
Denna allmänna anvisning ersätter den motsvarande anvisningen från 27.9.1999.
Voimassaolevat