Om redovisning av inkomst som intäkt enligt tillverkningsgrad

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 4.9.2000 0.00
Pressmeddelande 0285796cb63006a4ecd84984d4db00c8bb5e0cd3_968014800000
Denna allmänna anvisning har ersatts av den nyare motsvarande anvisningen från 30.9.2008.
Aikaisemmat