Presentationen av resultat- och balansräkning

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 21.11.2006 0.00
Pressmeddelande ceb02d609e3452230f7a16122819d68954f4bcac_1164060000000
Nyckelord
aktiva, balansräkning, omsättning, passiva, resultaträkning, räkenskapsperiod, rörelsevinst
Anvisningen ersätter den allmänna anvisningen om upprättandet av resultaträkningar och balansräkningar från 20.4.1998.
Voimassaolevat