Upprättandet av resultaträkningar och balansräkningar

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 20.4.1998 0.00
Pressmeddelande 69757a3c59baa3e013c497714652c200248a0368_893019600000
Nyckelord
aktiva, balansräkning, omsättning, passiva, resultaträkning, räkenskapsperiod, rörelsevinst
Allmän anvisning om presentation av resultat- och balansräkning från 21.11.2006 ersätter denna anvisning.
Aikaisemmat