Omräkning av fordringar samt skulder och andra åtaganden i utländsk valuta till eurobelopp

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 13.12.2005 0.00
Pressmeddelande ffab452465d57359a2c99d00cadf7730eb8513f2_1134424800000
Nyckelord
bokslut, euro, fordring, kursdifferens, skuld, utländsk valuta, valuta
Anvisningen ersätter den allmänna anvisningen från 15.11.1999.
Voimassaolevat