Omräkning av fordningar samt skulder och andra åtaganden i utländsk valuta till finsk valuta

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 15.11.1999 0.00
Pressmeddelande e673ee6f424ef7e81c5c9a5b6e2c23fc757b1545_942616800000
Nyckelord
bokslut, fordning, kursdifferens, skuld, utländsk valuta, valuta
Anvisningen ersätter den allmänna anvisningen från 14.06.1993.
Aikaisemmat