Utlåtande 110 om bokföringen av en samkommuns underskott i medlemskommunernas bokföring 9.3.2015 (ersatts))

Utgivningsdatum 9.3.2015 14.26 | Publicerad på svenska 9.6.2023 kl. 9.30
Pressmeddelande

Nummer

110

Utlåtande 110 om bokföringen av en samkommuns underskott i medlemskommunernas bokföring 9.3.2015 (ersatts)

Kuntien lausunnot