Utlåtande 111 om tillämpningen av den allmänna anvisningen om koncernbokslut vid rättelse av avskrivningar enligt plan 9.3.2015

Utgivningsdatum 9.3.2015 14.25 | Publicerad på svenska 9.6.2023 kl. 9.29
Pressmeddelande

Nummer

111

Utlåtande 111 om tillämpningen av den allmänna anvisningen om koncernbokslut vid rättelse av avskrivningar enligt plan 9.3.2015

Kuntien lausunnot