Utlåtande 113 om bokföringen av en samkommuns underskott i medlemskommunernas bokföring 10.11.2015

Utgivningsdatum 10.11.2015 14.23 | Publicerad på svenska 9.6.2023 kl. 9.25
Pressmeddelande

Nummer

113

Utlåtande 113 om bokföringen av en samkommuns underskott i medlemskommunernas bokföring 10.11.2015

Kuntien lausunnot