Utlåtande 114: bokföring av semesterpenningar i bokslutet 2016 27.9.2016

Utgivningsdatum 27.9.2016 14.21 | Publicerad på svenska 9.6.2023 kl. 9.24
Pressmeddelande

Nummer

114

Utlåtande 114: bokföring av semesterpenningar i bokslutet 2016 27.9.2016

Kuntien lausunnot