Utlåtande 115 om behandlingen av derivat i kommunala bokslut för 2016 24.1.2017

Utgivningsdatum 24.1.2017 14.21 | Publicerad på svenska 9.6.2023 kl. 9.23
Pressmeddelande

Nummer

115

Utlåtande 115 om behandlingen av derivat i kommunala bokslut för 2016 24.1.2017

Kuntien lausunnot