Utlåtande 116 om hantering av ränteswapavtal ingångna i säkringssyfte i kommunala bokslut 21.3.2017

Utgivningsdatum 21.3.2017 14.20 | Publicerad på svenska 9.6.2023 kl. 9.22
Pressmeddelande

Nummer

116

Utlåtande 116 om hantering av ränteswapavtal ingångna i säkringssyfte i kommunala bokslut 21.3.2017

Kuntien lausunnot