Utlåtande 117: bokföring av resultatbaserad pott och semesterpenning i boksluten för 2018 och 2019 2.5.2018

Utgivningsdatum 2.5.2018 14.18 | Publicerad på svenska 9.6.2023 kl. 9.20
Pressmeddelande

Nummer

117

Utlåtande 117: bokföring av resultatbaserad pott och semesterpenning i boksluten för 2018 och 2019 2.5.2018

Kuntien lausunnot