Utlåtande 118 om tolkningen av över- och underskottsposterna i kommuner och samkommuner 28.8.2018

Utgivningsdatum 28.8.2018 14.17 | Publicerad på svenska 9.6.2023 kl. 9.18
Pressmeddelande

Nummer

118

Utlåtande 118 om tolkningen av över- och underskottsposterna i kommuner och samkommuner 28.8.2018

Kuntien lausunnot