Utlåtande 119 om hur övergång till årsarbetstid inverkar på semesterlöneskulden 23.10.2018

Utgivningsdatum 23.10.2018 14.16 | Publicerad på svenska 9.6.2023 kl. 9.17
Pressmeddelande

Nummer

119

Utlåtande 119 om hur övergång till årsarbetstid inverkar på semesterlöneskulden 23.10.2018

Kuntien lausunnot