Utlåtande 120 om bokföring av semesterlöneskuld i bokslutet 8.1.2019

Utgivningsdatum 8.1.2019 14.13 | Publicerad på svenska 8.6.2023 kl. 12.58
Pressmeddelande

Nummer

120

Utlåtande 120 om bokföring av semesterlöneskuld i bokslutet 8.1.2019

Kuntien lausunnot