Utlåtande 121 om hur nedskrivning av lån och ändring i grundkapitalet noteras i en samkommuns ocd dess medlemskommuners bokföring 30.4.2019

Utgivningsdatum 30.4.2019 14.11 | Publicerad på svenska 8.6.2023 kl. 12.56
Pressmeddelande

Nummer

121

Utlåtande 121 om hur nedskrivning av lån och ändring i grundkapitalet noteras i en samkommuns ocd dess medlemskommuners bokföring 30.4.2019

Kuntien lausunnot