Utlåtande 122 om den nya patientförsäkringslagens påverkan på bokföringen av patientförsäkringsansvar 26.11.2019

Utgivningsdatum 26.11.2019 14.10 | Publicerad på svenska 8.6.2023 kl. 12.54
Pressmeddelande

Nummer

122

Utlåtande 122 om den nya patientförsäkringslagens påverkan på bokföringen av patientförsäkringsansvar 26.11.2019

Kuntien lausunnot