Utlåtande 123 om behandlingen i kommuneras bokföring av ersättningar för fördröjd skatteinkomst 19.5.2020

Utgivningsdatum 19.5.2020 14.09 | Publicerad på svenska 8.6.2023 kl. 12.53
Pressmeddelande

Nummer

123

Utlåtande 123 om behandlingen i kommuneras bokföring av ersättningar för fördröjd skatteinkomst 19.5.2020

Kuntien lausunnot