Utlåtande 124 om tillämpning av bestående aktivering i kommuners och samkommuners bokföring 17.8.2021

Utgivningsdatum 17.8.2021 14.07 | Publicerad på svenska 8.6.2023 kl. 12.51
Pressmeddelande

Nummer

124

Utlåtande 124 om tillämpning av bestående aktivering i kommuners och samkommuners bokföring 17.8.2021

Kuntien lausunnot