Utlåtande 125 om tillämpningen av bokgöringsnämndens allmänna anvisningar om bokföringsmetoder och bokföringsmaterial 20.4.2021 i kommuners och samkommuners bokföring 17.8.2021

Utgivningsdatum 17.8.2021 14.06 | Publicerad på svenska 8.6.2023 kl. 12.49
Pressmeddelande

Nummer

125

Utlåtande 125 om tillämpningen av bokgöringsnämndens allmänna anvisningar om bokföringsmetoder och bokföringsmaterial 20.4.2021 i kommuners och samkommuners bokföring 17.8.2021

Kuntien lausunnot