Utlåtande 126 om periodisering av statsunderstödet för kostnader som covid19-pandemin orsakat inom social- och hälsovården i kommunernas och samkommunernas bokföring 12.10.2021

Utgivningsdatum 12.10.2021 14.04 | Publicerad på svenska 8.6.2023 kl. 12.47
Pressmeddelande

Nummer

126

Utlåtande 126 om periodisering av statsunderstödet för kostnader som covid19-pandemin orsakat inom social- och hälsovården i kommunernas och samkommunernas bokföring 12.10.2021

Kuntien lausunnot