Uppgörande av bokslut, bokslutskommuniké och delårsrapport i enlighet med finansministeriets förordning (538/2002)

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 29.10.2002 0.00
Pressmeddelande 93ecb74acce66bd3047ece0a14ce73a265d8bf64_1035842400000
Nyckelord
bokslut, bokslutskommuniké, delårsrapport, emissionskorrigeringar, relationstal, årsrapport
Finansministeriets förordning 538/2002 har upphävts 15.2.2007. Till följd av värdepappersmarknadslagens ändring (L 152/2006), som trädde i kraft samtidigt, är det inte mera bokföringsnämndens utan Finansinspektionens uppgift att meddela närmare föreskrifter om detta ämnesområde.
Aikaisemmat