Uppgörande av bokslut, bokslutskommuniké och delårsrapport i enlighet med finansministeriets beslut (390/1999)

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 17.12.1999 0.00
Pressmeddelande c04402ffd1ec227090605b71ddb727e04b716c9b_945381600000
Nyckelord
bokslut, bokslutskommuniké, delårsrapport, relationstal
Denna allmänna anvisningen ersätter den av bokföringsnämnden 12.4.1996 angivna allmänna anvisningen.
Aikaisemmat