Bokföring och boklslut i fråga om bostadsaktiebolag och andra ömsesidiga fastighetsbolag

Arbets- och näringsministeriet
12.4.2005 0.00
Pressmeddelande ac22bf6495d545fe1cef2259d53ee5eed02008b5_1113253200000
Nyckelord
bokföring, bokslut, bostadsaktiebolag, fastighetsbolag, låneandelskalkyl, projektfinansieringskalkyl, vederlagsfinansieringskalkyl
Aikaisemmat