Redovisning, värdering och lämnande av upplysningar om miljöaspekter i årsbokslut

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 24.10.2006 0.00
Pressmeddelande efb94f27dd40d1248aded9dbf54638587076d371_1161637200000
Nyckelord
bokslut, miljöförpliktelser, miljökostnader
Denna allmänna anvisning ersätter den motsvarande äldre anvisningen från 14.1.2003.
Voimassaolevat