Redovisning, värdering och lämnande av upplysningar om miljöaspekter i årsbokslut

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 14.1.2003 0.00
Pressmeddelande efb94f27dd40d1248aded9dbf54638587076d371_1042495200000
Nyckelord
bokslut, miljöförpliktelser, miljökostnader
Denna allmänna anvisning har ersatts av den nyare motsvarande anvisningen från 24.10.2006.
Aikaisemmat