Upprättande av finansieringsanalys

Arbets- och näringsministeriet 30.1.2007 0.00
Pressmeddelande f3d7607db87244bb53e3c8ba0ca4f06ceca4aa2b_1170108000000
Nyckelord
affärsverksamhetens kassaflöde, direkt finansieringsanalys, finansieringsanalys, indirekt finansieringsanalys, kassaflödena för finansieringens del, kassaflödena för investeringarnas del, likvida medel, nettoregistering
Denna allmänna anvisning ersätter den motsvarande anvisningen från 9.11.1999.
Voimassaolevat Yleisohjeet