Bokföringsnämndens allmänna anvisningar om bokföringsmetoder och bokföringsmaterial 20.4.2021

Utgivningsdatum 20.4.2021 0.00 | Publicerad på svenska 1.9.2021 kl. 14.41

KILA_menetelm_ohje_SV_20_04_21

Voimassaolevat