Bokslut och verksamhetsberättelse i personalfonder

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 28.2.2006 0.00
Pressmeddelande 8a9de4518ea83a6feb618988e72a26448858ee53_1141077600000
Nyckelord
balans, bokslut, personalfond, resultaträkning
Denna allmänna anvisning ersätter den motsvarande anvisningen från 4.2.1991.
Aikaisemmat