Anskrivningar enligt plan

Arbets- och näringsministeriet
27.9.1999 0.00
Pressmeddelande 089467507aba94a2a79a0dc134cfe286e21d291c_938379600000
Denna allmänna anvisning ersätter den motsvarande anvisningen från 31.5.1993.
Aikaisemmat